DJ IVO

Započeo svoju DJ priču 90-ih kao klinac i do danas se profilirao kao DJ koji je svirao u gotovo svakom splitskom objektu koji drži do sebe.
Zimske svirke trenutno radi u clubu Zenta u Splitu (ex. O’Hara) a ljernu rezidenciju drži u splitskom clubu Bačvice.
Osim Bačvica možete ga čuti u Big Daddy u Trogiru, a svirao je i u clubu Aurora u Primoštenu.